గలీనా డబ్

గలీనా డబ్ మావ్రిన్ మోడల్స్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో చేరినప్పుడు పేరు మరియు ఖ్యాతిని పొందిన ఒక పెరుగుతున్న తార. అయితే ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్దగా వెల్లడించలేదు, మేము ఆమెకు సంబంధించిన కొంత సమాచారాన్ని సేకరించగలిగాము. ఆమెకు తగిన మొత్తంలో నికర విలువ ఉంది.